Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds årsböcker

från 1940 och framåt

Tillgängliga här i digital form.

Stöd vårt arbete genom att bli enskild medlem!

Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds årsbok är den enda, återkommande, publicerade skriften med fokus på uppländsk kultur. Den har givits ut sedan 1940 och finansieras av medlemsavgifter från våra medlemmar.

Här finns alla årsböcker, med undantag för de senaste fem årsgångarna, tillgängliga i pdf-format*. Vi har också lagt ut befintliga register för åren 1940-2002. 


Vill du få tillgång till årets artiklar och bidra till att trygga fortsatt utgivning, bli enskild medlem (se nedan)!


*För att kunna läsa artiklarna behöver du ha Acrobat Reader installerat.

28 december  2023 

ÅRSBÖCKER FRÅN 1940-2018 och REGISTER PUBLICERADE


Årsboken 2018 är nu utlagd!

Det betyder att sammanlagt 77 böcker finns tillgängliga här.

Mycket nöje!