Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds årsböcker

från 1940 och framåt

Tillgängliga här i digital form.

Stöd vårt arbete genom att bli enskild medlem!

Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds årsbok är den enda, återkommande, publicerade skriften med fokus på uppländsk kultur. Den har givits ut sedan 1940 och finansieras av medlemsavgifter från våra medlemmar.

1 december 2017 påbörjades utläggen av årsböcker här på sidan. Nu i december 2019 finns alla årsböcker, med undantag för de senaste fem årsgångarna, tillgängliga här i pdf-format*. Vi har också lagt ut befintliga register för åren 1940-2002.


Vill du få tillgång till årets artiklar och bidra till att trygga fortsatt utgivning, bli enskild medlem (se nedan)!


*För att kunna läsa artiklarna här behöver du ha Acrobat Reader installerat.

27 december  2019 

ÅRSBÖCKER FRÅN 1940-2014 och REGISTER PUBLICERADE


Årsboken 2014 är nu utlagd!

Det betyder att sammanlagt 73 böcker finns tillgängliga här.

Mycket nöje! 


COPYRIGHT OCH ANSVAR


Copyright respektive författare och år.

Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll.

UPPLANDS FORNMINNESFÖRENING OCH HEMBYGDSFÖRBUND

Kansli

Drottninggatan 7

753 10 Uppsala


Telefon 018-16 91 00

E-post kansli@hembygduppland.se

Hemsida www.hembygd.se/uppland

BLI MEDLEM


Stöd vårt arbete genom att bli enskild medlem! Då får du också årets årsbok i tryckt format, lagom till jul.

Läs mer om medlemskap.


Blienskild medlem!Gilla och följ oss på

Copyright @ All rights reserved