Hem

Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds årsböcker

från 1940 och framåt

Tillgängliga här i digital form.

Stöd vårt arbete genom att bli enskild medlem!

Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds årsbok är den enda, återkommande, publicerade skriften med fokus på uppländsk kultur. Den har givits ut sedan 1940 och finansieras av medlemsavgifter från våra medlemmar.

1 december 2017 påbörjades utläggen av årsböcker här på sidan. Nu i december 2018 finns alla årsböcker, med undantag för de senaste fem årsgångarna, tillgängliga här i pdf-format*. Vi har också lagt ut befintliga register för åren 1940-2002.

 

Vill du få tillgång till årets artiklar och bidra till att trygga fortsatt utgivning, bli enskild medlem (se nedan)!

 

*För att kunna läsa artiklarna här behöver du ha Acrobat Reader installerat.

27 december 2018

ÅRSBÖCKER FRÅN 1940-2013 och REGISTER PUBLICERADE

 

Årsboken 2013 är nu utlagd!

Det betyder att sammanlagt 72 böcker finns tillgängliga här.

Mycket nöje!

 

 

Gilla och följ oss på

Copyright @ All rights reserved

COPYRIGHT OCH ANSVAR

 

Copyright respektive författare och år.

Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll.

UPPLANDS FORNMINNESFÖRENING OCH HEMBYGDSFÖRBUND

Kansli

Drottninggatan 7

753 10 Uppsala

 

Telefon 018-16 91 00

E-post kansli@hembygduppland.se

Hemsida www.hembygd.se/uppland

BLI MEDLEM

 

Stöd vårt arbete genom att bli enskild medlem! Då får du också årets årsbok i tryckt format, lagom till jul.

Läs mer om medlemskap.

 

Bli enskild medlem!