2009

ÅRSBOKEN 2009 - INLEDNING

ÅRSBOKEN 2009 - ARTIKLAR

ARTIKEL

FÖRFATTARE

Historik i korthet

Barbro Björnemalm

Föremålens sprängkraft - en reflektion över museiföremålen, tiden och materien

Iréne A. Flygare

Samla på Uppland - de första 50 åren

Barbro Björnemalm

"...denna det gamla Uplands praktväfnad" - Ryorna i Upplandsmuseets samlingar

Håkan Liby

Upptäckten av samtiden - om Upplandsmuseets samtidsdokumentation 1960-2007

Bo Larsson

För säkerhets skull - björntandsamuletten under golvet

Anna Ölund

Ola Ehns diabilder och bevarandefrågan i Uppsala på 1960-70-talen

Johan Dellbeck

Albertus under golvet - om målningsfynd i Bälinge kyrka i Uppland

Herman Bengtsson, Joakim Kjellberg

Från Studentholmen till Högmossen - reflektioner över Upplandsmuseets arkeologiska samlingar

Berit Schütz

Minerva i Gamla Uppsala

Per Frölund

Rialakläderna - trasor eller kulturföremål?

Håkan Liby

Upplandsmuseets fotografiska samling

Bo Larsson

En eskilstunakista i Bälinge?

Linda Qvistström

En lässtol i Upplandsmuseets samling

Ronnie Carlsson

Ett resonemang kring en ålderdomlig stol i Upplandsmuseets samlingar

Tuula Autio

Att tolka en tolk

Cecilia Bygdell

Sågtandade benföremål - om några egendomliga fynd i Upplandsmuseets samlingar

Kerstin Åberg

Mängder av mangelbräden

Håkan Liby

Om plåttaket på Ekolsunds slott och något om den svenska takplåtens historia

Johan Dellbeck

Synlig i samlingarna - förbehållet vem?

Cecilia Bygdell

Skapandet av Disagården - att samla och ordna de kringströdda fragmenten

Per Lundgren

In memoriam

 

Ny medaljör

Lars-Erik Karlsson

 

 

 

 

 

 

ÅRSBOKEN 2009 - RAPPORTER

 

Gilla och följ oss på

Copyright @ All rights reserved

COPYRIGHT OCH ANSVAR

 

Copyright respektive författare och år.

Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll.

UPPLANDS FORNMINNESFÖRENING OCH HEMBYGDSFÖRBUND

Kansli

Drottninggatan 7

753 10 Uppsala

 

Telefon 018-16 91 00

E-post kansli@hembygduppland.se

Hemsida www.hembygd.se/uppland

BLI MEDLEM

 

Stöd vårt arbete genom att bli enskild medlem! Då får du också årets årsbok i tryckt format, lagom till jul.

Läs mer om medlemskap.

 

Bli enskild medlem!