2005

ÅRSBOKEN 2005 - INLEDNING

ÅRSBOKEN 2005 - ARTIKLAR

ARTIKEL

FÖRFATTARE

E4 - också en lång arkeologisk historia

Bent Syse

Stenålder i Uppland - 5000 år av skärgårdsliv

Niclas Björck, Fredrik Larsson, Karl-Fredrik Lindberg, Niklas Ytterberg

Norra Uppland förr och nu - ett ungt landskaps utveckling

Håkan Ranheden

Hantverkstraditioner som möts

Jan Apel, Kim Darmark, Lars Sundström

Mesolitiska boplatser vid Stormossen

Michel Guinard, Marcus Eriksson

Ryssgärdet - ett rikt bronsålderskomplex vid Onslunda

Thomas Eriksson, Bertha Amaya

En skärvstenshögs historia

Camilla Forsman

Digitala landskap

Tony Engström

"Med ögon känsliga för grönt". Spår efter bronsgjutare vid Bredåker i Gamla Uppsala

Berit Schütz

En något besynnerlig skelettgrav i Forsa

Örjan Mattsson, Dan Fagerlund

Åskviggar, älvkvarnar och önskedrömmar

Susanna Eklund, Andreas Hennius, Elisabet Pettersson

En av Mälardalens bäst bevarade järnåldersgårdar

Susanna Eklund

Sanka ängar och ljusa hagmarker

Elisabeth Almgren

Gravar och begravningsritualer under äldre järnåldern

Ivonne Dutra Leivas, Robin Olsson

Kyrsta - en uppländsk by med mångtusenåriga anor

Anna Onsten-Molander, Jonas Wikborg

Om en stor mängd bränd säd och hur den hamnade i jorden

Per Frölund

Järnåldersgravar vid Kyrsta

Tony Engström, Emma Sjöling, Jonas Wikborg

Har ni hittat något fint? Hur högt gick vattnet? Om E4-fynden och deras värde

Örjan Mattsson

Tjära - 1500 år med svartarbete

Andreas Hennius

Litet hus vid skogens slut

Ivonne Dutra Leivas, Sigurd Rahmqvist

Titta noga på kartan!

Anotn Seiler, Mats Pettersson

Livet på en medeltida gård i Viksta socken

Emelie Schmidt Wikborg

Förhistoria möter nutidshistoria

Kajsa Häringe Frisberg

Information - något att satsa på

Ylva Fontell, Katja Jahn

In memoriam

 

Ny medaljör

Hans Lindström

ÅRSBOKEN 2005 - RAPPORTER

 

Gilla och följ oss på

Copyright @ All rights reserved

COPYRIGHT OCH ANSVAR

 

Copyright respektive författare och år.

Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll.

UPPLANDS FORNMINNESFÖRENING OCH HEMBYGDSFÖRBUND

Kansli

Drottninggatan 7

753 10 Uppsala

 

Telefon 018-16 91 00

E-post kansli@hembygduppland.se

Hemsida www.hembygd.se/uppland

BLI MEDLEM

 

Stöd vårt arbete genom att bli enskild medlem! Då får du också årets årsbok i tryckt format, lagom till jul.

Läs mer om medlemskap.

 

Bli enskild medlem!